Gau Gau | PRE WEDDING | DA LAT

  • Date:

“Gặp nhau và yêu nhau có thể là tình cờ, nhưng ở bên nhau là một sự lựa chọn. Bây giờ là lúc hai bạn quyết định sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Là lúc nói lời hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ nhau, tìm thấy hạnh phúc và bình yên bên nhau, sẽ luôn kiên nhẫn và bao dung, và luôn tìm thấy lý do để thương yêu nhau mỗi ngày.” Trời Đà Lạt lúc đó hửng nắng lên nhè nhẹ.